<dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
 • <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
 • <tbody id="aelkx"></tbody>
 • <th id="aelkx"></th>
  1. <th id="aelkx"></th>

   Γου?νγκ Γι: η Κ?να ελπ?ζει ?τι η ΕΕ θα ακολουθ?σει μια ρεαλιστικ? πολιτικ? για την Κ?να

   (CRI)Δευτ?ρα 29 Απριλ?ου 2024

   Ο αν?τερο? Κιν?ζο? αξιωματο?χο? Γου?νγκ Γι εξ?φρασε το Σ?ββατο την ελπ?δα ?τι η γαλλικ? πλευρ? θα ωθ?σει την Ευρωπα?κ? ?νωση να ακολουθ?σει μια θετικ? και ρεαλιστικ? πολιτικ? απ?ναντι στην Κ?να, κατ? τη δι?ρκεια τηλεφωνικ?? συνομιλ?α? με τον διπλωματικ? σ?μβουλο του Γ?λλου Προ?δρου Εμμανου?λ Μπονν?.

   Αναφ?ροντα? την ασταθ? διεθν? κατ?σταση, ο Γου?νγκ Γι, Κιν?ζο? υπουργ?? Εξωτερικ?ν, μ?λο? του Πολιτικο? Γραφε?ου τη? Κεντρικ?? Επιτροπ?? του Κομμουνιστικο? Κ?μματο? Κ?να? (ΚΚΚ) και διευθυντ?? του Γραφε?ου τη? Επιτροπ?? Εξωτερικ?ν Υποθ?σεων τη? Κεντρικ?? Επιτροπ?? του ΚΚΚ, ε?πε ?τι η διεθν?? κοιν?τητα αναμ?νει την Κ?να και τη Γαλλ?α να σχηματ?σουν κοιν? θ?ση και να μιλ?σουν για με?ζονα ζητ?ματα που αφορο?ν την παγκ?σμια ειρ?νη και σταθερ?τητα, καθ?? και το μ?λλον και το πεπρωμ?νο τη? ανθρωπ?τητα?.

   Ε?πε ?τι η Κ?να και η Γαλλ?α επιμ?νουν και οι δ?ο στην ανεξαρτησ?α και την αμοιβα?α επωφελ? συνεργασ?α, και οι δ?ο αντιτ?θενται στη δια?ρεση του κ?σμου και στην αντιπαρ?θεση του μπλοκ, και αμφ?τερε? ασκο?ν την πολυμ?ρεια και υποστηρ?ζουν τον Χ?ρτη του ΟΗΕ και το διεθν?? δ?καιο, προσθ?τοντα? ?τι η Κ?να ε?ναι πρ?θυμη να προωθ?σει τη διμερ? συνεργασ?α με τη Γαλλ?α σε δι?φορου? τομε?? σε ?να ν?ο επ?πεδο, και να συμμετ?χει στο σημαντικ? ρ?λο των δ?ο μεγ?λων χωρ?ν στην αντιμετ?πιση των παγκ?σμιων προκλ?σεων.

   Ο Μπονν? ε?πε ?τι η Γαλλ?α απορρ?πτει την αντιπαρ?θεση του μπλοκ και ε?ναι πρ?θυμη να εκλ?βει την 60? επ?τειο απ? τη σ?ναψη διπλωματικ?ν δεσμ?ν μεταξ? των δ?ο χωρ?ν ω? ευκαιρ?α για να ενταθο?ν οι ανταλλαγ?? υψηλο? επιπ?δου και να ενισχυθε? η πρακτικ? συνεργασ?α. Πρ?σθεσε ?τι οι δ?ο πλευρ?? θα πρ?πει να συνεργαστο?ν για να χαλαρ?σουν τα πιο καυτ? ζητ?ματα, να αντιμετωπ?σουν παγκ?σμιε? προκλ?σει?, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? κλιματικ?? αλλαγ??, να μει?σουν το χ?σμα Βορρ?-Ν?του και να προωθ?σουν την περαιτ?ρω αν?πτυξη των σχ?σεων Γαλλ?α?-Κ?να? και Ευρ?πη?-Κ?να?.

   Οι δ?ο πλευρ?? συμφ?νησαν να συνεργαστο?ν για την τεχνητ? νοημοσ?νη, να ενισχ?σουν τον συντονισμ? για την αντιμετ?πιση τη? κλιματικ?? αλλαγ?? και να βελτι?σουν περαιτ?ρω την πρακτικ? ?απ? το γαλλικ? αγρ?κτημα στο κινεζικ? τραπ?ζι δε?πνου?, ?στε να παρ?χει ?να καλ? περιβ?λλον για τι? επιχειρ?σει? και των δ?ο πλευρ?ν να επενδ?σουν και να δραστηριοποιηθο?ν στην ?λλη χ?ρα.

   Οι δ?ο πλευρ?? συντ?νισαν επ?ση? διεθν? και περιφερειακ? θ?ματα κοινο? ενδιαφ?ροντο?, ?πω? το ζ?τημα τη? Ουκραν?α? και η σ?γκρουση Παλαιστ?νη?-Ισρα?λ.

   美女黄视频免费观看-1024国产基地永久免费-热99re久久精品这里都是免费-免费jlzzjlzz在线播放视频
   <dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
  2. <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
  3. <tbody id="aelkx"></tbody>
  4. <th id="aelkx"></th>
   1. <th id="aelkx"></th>