<dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
 • <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
 • <tbody id="aelkx"></tbody>
 • <th id="aelkx"></th>
  1. <th id="aelkx"></th>

   Η Κ?να και το Περο? συμφωνο?ν να ενισχ?σουν τη συνεργασ?α Κ?να?-Λατινικ?? Αμερικ?? και Καρα?βικ??

   (CRI)Τρ?τη 30 Απριλ?ου 2024

   Ο Κιν?ζο? υπουργ?? Εξωτερικ?ν Γου?νγκ Γι (δεξι?) συναντ? με τον υπουργ? Εξωτερικ?ν του Περο? Χαβι?ρ Γκονζ?λε?-Ολαεχ?α Φρ?νκο στο Πεκ?νο, Κ?να, 29 Απριλ?ου 2024. (Φωτογραφ?α/Κινεζικ? Υπουργε?ο Εξωτερικ?ν)

   Η Κ?να και το Περο? συμφ?νησαν τη Δευτ?ρα να προωθ?σουν περαιτ?ρω τη συνεργασ?α μεταξ? τη? Κ?να? και των χωρ?ν τη? Λατινικ?? Αμερικ?? και τη? Καρα?βικ?? καθ?? ο Κιν?ζο? υπουργ?? Εξωτερικ?ν Γου?νγκ Γι συναντ?θηκε με τον υπουργ? Εξωτερικ?ν του Περο? Χαβι?ρ Γκονζ?λε?-Ολαεχ?α Φρ?νκο στο Πεκ?νο.

   Ο Γου?νγκ, επ?ση? μ?λο? του Πολιτικο? Γραφε?ου τη? Κεντρικ?? Επιτροπ?? του Κομμουνιστικο? Κ?μματο? τη? Κ?να?, δ?λωσε ?τι η Κ?να ε?ναι πρ?θυμη να συνεργαστε? με το Περο? για να εφαρμ?σει τη σημαντικ? συνα?νεση των δ?ο αρχηγ?ν κρατ?ν, να προωθ?σει την παραδοσιακ? φιλ?α για να επιτευχθε? ποιοτικ? και αμοιβα?α επωφελ?? συνεργασ?α με υψηλο? επιπ?δου πολιτικ? αμοιβα?α εμπιστοσ?νη, ωθ?ντα? τη συνολικ? στρατηγικ? εταιρικ? σχ?ση του? σε ν?ο επ?πεδο.

   Η Κ?να ε?ναι ?τοιμη να ενισχ?σει τη συν?ργεια των αναπτυξιακ?ν στρατηγικ?ν με το Περο?, να ολοκληρ?σει τι? διαπραγματε?σει? για την αναβ?θμιση τη? ΣΕΣ το συντομ?τερο δυνατ?, να επεκτε?νει την πρακτικ? συνεργασ?α σε δι?φορου? τομε?? και να βοηθ?σει τη διαδικασ?α τη? εκβιομηχ?νιση? του Περο?, δ?λωσε ο Γου?νγκ.

   Η Κ?να υποστηρ?ζει το Περο? στη διοργ?νωση τη? φετιν?? Συν?ντηση? Οικονομικ?ν Ηγετ?ν τη? APEC και ε?ναι πρ?θυμη να συντονιστε? στεν? με το Περο? σε σημαντικ? ζητ?ματα ?πω? η αντιμετ?πιση τη? κλιματικ?? αλλαγ?? και η εφαρμογ? τη? ατζ?ντα? του 2030 των Ηνωμ?νων Εθν?ν για τη Βι?σιμη Αν?πτυξη, και να διαφυλ?ξει σθεναρ? τα κοιν? συμφ?ροντα του τερ?στιου αριθμο? αναπτυσσ?μενων χωρ?ν, ε?πε ο Γου?νγκ.

   Ο Κιν?ζο? υπουργ?? Εξωτερικ?ν προ?τρεψε τι? δ?ο πλευρ?? να συνεχ?σουν να εμβαθ?νουν τη συνεργασ?α στου? τομε?? τη? εκπα?δευση?, του πολιτισμο?, του τουρισμο?, τη? επιστ?μη?, τη? τεχνολογ?α? και τη? νεολα?α?.

   Ο Γκονζ?λε?-Ολαεχ?α ε?πε ?τι η περουβιαν? πλευρ? τηρε? σταθερ? την αρχ? τη? μ?α? Κ?να? και ε?ναι πρ?θυμη να ενισχ?σει την αλληλεγγ?η και την αμοιβα?α εμπιστοσ?νη με την Κ?να, να επεκτε?νει την πρακτικ? συνεργασ?α και να προωθ?σει για πιο καρποφ?ρα αποτελ?σματα στι? διμερε?? σχ?σει?.

   Οι δ?ο πλευρ?? συμφ?νησαν να ενισχ?σουν την επικοινων?α και τον συντονισμ? στη φετιν? Συν?ντηση Οικονομικ?ν Ηγετ?ν τη? APEC για να δ?σουν ν?α ?θηση στην οικονομικ? αν?πτυξη Ασ?α?-Ειρηνικο?.

   Συμφ?νησαν επ?ση? να εμβαθ?νουν τη συνεργασ?α σε τομε?? ?πω? η κατασκευ? υποδομ?ν, η ψηφιακ? οικονομ?α, η υγε?α και η πρ?σινη αν?πτυξη, να αλληλο?ποστηρ?ζονται σταθερ? σε θ?ματα που σχετ?ζονται με τα βασικ? του? συμφ?ροντα και να καταβ?λλουν κοιν?? προσπ?θειε? για την προ?θηση τη? πολιτικ?? διευθ?τηση? διεθν?ν διαφορ?ν.

   美女黄视频免费观看-1024国产基地永久免费-热99re久久精品这里都是免费-免费jlzzjlzz在线播放视频
   <dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
  2. <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
  3. <tbody id="aelkx"></tbody>
  4. <th id="aelkx"></th>
   1. <th id="aelkx"></th>