<dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
 • <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
 • <tbody id="aelkx"></tbody>
 • <th id="aelkx"></th>
  1. <th id="aelkx"></th>

   Σ?ρβα?φοιτ?τρια?στην Κ?να: Ανυπομον??να ?χω?περισσ?τερε? αλληλεπιδρ?σει??με αυτ?ν την χ?ρα στο μ?λλον

   (Λα?κ? Καθημεριν? Online)Τρ?τη 07 Μα?ου 2024

   H Γιοβ?να (Yovana Marsenic), μια Σ?ρβα διεθν?? φοιτ?τρια που ειδικε?εται στι? διεθνε?? σχ?σει? στο Πανεπιστ?μιο Διεθν?ν Σπουδ?ν του Πεκ?νου, ?ταν ρωτ?θηκε για ποι? λ?γο ?ρθε στην Κ?να για να σπουδ?σει τα κιν?ζικα, απ?ντησε: ?Επειδ? θ?λω να μ?θω γιατ? η Κ?να ε?ναι τ?σο ισχυρ? στον 21ο αι?να;?

   Η πορε?α τη? Γιοβ?να με την Κ?να ξεκ?νησε το 2017, ?ταν π?ρασε τι? δ?σκολε? εισαγωγικ?? εξετ?σει? και εισ?λθε με επιτυχ?α στη Σχολ? Ξ?νων Γλωσσ?ν του Πανεπιστημ?ου του Βελιγραδ?ου, για να μ?θει κιν?ζικα. Απ? τ?τε, λοιπ?ν, ξεκ?νησε το ταξ?δι τη? εκμ?θηση? των κινεζικ?ν.

   Το 2019, τη? δ?θηκε η ευκαιρ?α, μ?σω εν?? προγρ?μματο? ανταλλαγ??, να σπουδ?σει στο Πανεπιστ?μιο Τζιαοτ?νγκ τη? π?λη? Σι?ν. Η Γιοβ?να, πατ?ντα? το π?δι τη? στην Κ?να για πρ?τη φορ?, επισκ?φτηκε γραφικ? σημε?α ?πω? το Μαυσωλε?ο του Πρ?του Αυτοκρ?τορα Τσ?ν (Qin) και την Αι?νια Π?λη (Εverbright City) τη? δυναστε?α? των Τ?νγκ. "?ταν τ?σο συγκλονιστικ?. Για πρ?τη φορ?, αισθ?νθηκα το ε?ρο? και το β?θο? τη? κινεζικ?? κουλτο?ρα?. Η Κ?να ε?ναι μια σπουδα?α χ?ρα με μακρ? ιστορ?α και συναρπαστικ? πολιτισμ?. Απλ?? δεν την χορτα?νω.” ε?πε η Γιοβ?να, αναστεν?ζοντα?, ενθυμο?μενη εκε?νη την εμπειρ?α.

   Εκε?νη την εποχ?, η Γιοβ?να ?χι μ?νο επισκ?φτηκε τα υπ?ροχα ιστορικ? μνημε?α, αλλ? ?νιωσε και τον ενθουσιασμ? των ντ?πιων στου? δρ?μου?, τα σοκ?κια γεμ?τα ζω? και δοκ?μασε αυθεντικ? κιν?ζικο φαγητ?. Η Γιοβ?να ε?πε ?τι "Οι διατροφικ?? συν?θειε? τη? Κ?να? και τη? Σερβ?α? ε?ναι διαφορετικ??, αλλ? μου αρ?σουν πολ? τα κιν?ζικα φαγητ?, ?πω? τα ντ?μπλινγκ? και η ψητ? π?πια. "

   Αν και κρ?τησε μ?λι? ?ναν μ?να, αυτ? η εμπειρ?α φ?τεψε ?ναν σπ?ρο στην καρδι? τη? και για αυτ?, αφο? π?ρε το μεταπτυχιακ? τη?, ταξ?δεψε ξαν? χιλι?δε? μ?λια και επ?στρεψε στην Κ?να, αποφασισμ?νη να βι?σει τη ζω? εδ? σε β?θο?.

   Π?ρυσι, αφο? ?φτασε στο Πεκ?νο, επισκ?φτηκε πολιτιστικ? μνημε?α ?πω? την πλατε?α Τιενανμ?ν, την Απαγορευμ?νη Π?λη, τα Θεριν? Αν?κτορα και το Σινικ? Τε?χο?. Τι? καθημεριν??, τη? αρ?σει επ?ση? να επισκ?πτεται τα σοκ?κια του Πεκ?νου και να βι?νει την αυθεντικ? κουλτο?ρα του Πεκ?νου. ?Μου αρ?σουν πολ? τα σοκ?κια “Χουτ?νγκ”, γιατ? μου επιτρ?πουν να νι?σω την παραδοσιακ? κινεζικ? κουλτο?ρα, να επικοινων? με του? ντ?πιου? και να τρ?ω ν?στιμο φαγητ?. Βρ?σκω την εμπειρ?α πολ? ενδιαφ?ρουσα και διασκεδαστικ??.

   Ερχ?μενη σε επαφ? με την ζωνταν? κινεζικ? κοινων?α, η Γιοβ?να απ?κτησε επ?ση? μια βαθ?τερη καταν?ηση του κινεζικο? πολιτισμο?: "Οι κινεζικο? χαρακτ?ρε? ε?ναι ?να σημαντικ? μ?ρο? του κινεζικο? πολιτισμο?. Κ?θε κινεζικ?? χαρακτ?ρα? ?χει μια μοναδικ? μορφ? και ?να μοναδικ? ν?ημα. Κατ? τη δι?ρκεια τη? διαδικασ?α? εκμ?θηση? των κινεζικ?ν, μπορε?τε να κατανο?σετε ?χι μ?νο τον τρ?πο σκ?ψη? των Κιν?ζων, αλλ? και την αγ?πη του? για τη ζω??.

   Αυτ? η περ?οδο? τη? ζω?? τη? στην Κ?να ?χει κ?νει τη Γιοβ?να πιο αποφασιστικ?. Απ? τη μ?α πλευρ?, θ?λει να συνεχ?σει τι? σπουδ?? τη? στον επαγγελματικ? τομ?α που δι?λεξε, και να ασχοληθε? μελλοντικ? με εργασ?ε? σχετικ? με την Κ?να ?πω? για παρ?δειγμα να γ?νει πρ?σβειρα καλ?? θ?ληση? μεταξ? τη? Κ?να? και τη? Σερβ?α?. Απ? την ?λλην πλευρ?, θ?λει να μ?θει περισσ?τερα για τον κινεζικ? πολιτισμ?, τη γλ?σσα και τον τρ?πο σκ?ψη?. ?Αν θ?λει κ?ποιο? να κατανο?σει μια χ?ρα με ιστορ?α ?νω των 5.000 ετ?ν, σ?γουρα ?να? χρ?νο? δεν ε?ναι αρκετ???.

   美女黄视频免费观看-1024国产基地永久免费-热99re久久精品这里都是免费-免费jlzzjlzz在线播放视频
   <dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
  2. <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
  3. <tbody id="aelkx"></tbody>
  4. <th id="aelkx"></th>
   1. <th id="aelkx"></th>