<dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
 • <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
 • <tbody id="aelkx"></tbody>
 • <th id="aelkx"></th>
  1. <th id="aelkx"></th>

   “Ε?μαστε φ?λοι”: χρ?ση των κινουμ?νων σχεδ?ων ω? μ?σων για την εμβ?θυνση τη? φιλ?α??μεταξ? Κ?να? & Σερβ?α?

   (Λα?κ? Καθημεριν? Online)Τρ?τη 07 Μα?ου 2024

   Πρ?σφατα, μια μοναδικ? εκδ?λωση προβολ?? σερβικ?ν ταινι?ν κινουμ?νων σχεδ?ων πραγματοποι?θηκε στο Σερβικ? Κ?ντρο Πολιτιστικ?ν Ανταλλαγ?ν στο Πεκ?νο. Μαριον?τε?, πηλ??, ζωγραφι?? με ?μμο και ?λλε? μορφ?? χρησιμοποι?θηκαν ω? φορε?? και κ?θε μια απ? τι? υπ?ροχε? και ζωνταν?? ταιν?ε? κινουμ?νων σχεδ?ων κ?ρδισε το χειροκρ?τημα του κοινο?.

   Αυτ? τη φορ?, η Σερβικ? Σχολ? Κινουμ?νων Σχεδ?ων Βρανγ? (Vranje) παρουσ?ασε στην Κ?να 10 ταιν?ε? κινουμ?νων σχεδ?ων με διαφορετικ? θ?ματα και στυλ, προκειμ?νου να επικοινων?σει με του? συναδ?λφου? τη? κινεζικ?? βιομηχαν?α? ταινι?ν κινουμ?νων σχεδ?ων και το κινεζικ? κοιν?.

   Η Γιασμ?να Στογι?νοβιτ? (Jasmina Stojanovic), διευθ?ντρια τη? Σερβικ?? Σχολ?? Κινουμ?νων Σχεδ?ων και Κινηματογρ?φου Βρανγ?, δ?λωσε ?τι το σχολε?ο ιδρ?θηκε τη δεκαετ?α του 1980, και μετ? απ? χρ?νια αν?πτυξη?, ?χει μετουσιωθε? σε δημ?σιο θεσμ? για την σερβικ? κυβ?ρνηση διαδραματ?ζοντα? σημαντικ? ρ?λο στην προ?θηση των ανταλλαγ?ν στον τομ?α των ταινι?ν κινουμ?νων σχεδ?ων και στην αν?πτυξη των σχετικ?ν ταινι?ν.

   ?Ε?ναι η πρ?τη φορ? που επισκ?πτομαι την Κ?να και αυτ? το ταξ?δι στην Κ?να μου ?φησε πολ? καλ? εντ?πωση? δ?λωσε η Γιασμ?να και συμπλ?ρωσε ?τι ?οι ανταλλαγ?? στου? τομε?? του πολιτισμο? και τη? τ?χνη? συμβ?λλουν στην εν?σχυση τη? φιλ?α? μεταξ? των δ?ο λα?ν, τη? Σερβ?α? και τη? Κ?να? και ελπ?ζουμε να χρησιμοποι?σουμε αυτ? την εκδ?λωση για να πο?με την ιστορ?α τη? Σερβ?α? στο κινεζικ? κοιν??.

   ?Αυτ? ε?ναι μια θετικ? σ?γκρουση?. Η Γουαν Τ?ο (ψευδ?νυμο), μια φοιτ?τρια απ? την Σχολ? Κινουμ?νων Σχεδ?ων και Ψηφιακ?? Τ?χνη? στο Πανεπιστ?μιο Επικοινων?α? τη? Κ?να?, ε?πε ?τι ?ελπ?ζει τ?τοιε? δραστηρι?τητε? ανταλλαγ?? να γ?νουν και στην πανεπιστημιο?πολη, ?στε πολ?τε? και απ? τι? δ?ο πλευρ?? να ενισχ?σουν τη συνεργασ?α για την παραγωγ? περισσ?τερων ?ργων, που θα ε?ναι κοντ? στα εθνικ? χαρακτηριστικ? των δ?ο χωρ?ν?.

   Τα τελευτα?α χρ?νια, οι δραστηρι?τητε? πολιτιστικ?ν ανταλλαγ?ν μεταξ? Κ?να? και Σερβ?α? βρ?σκονται σε ανοδικ? πορε?α, γεγον?? που ?χει προωθ?σει την αμοιβα?α καταν?ηση μεταξ? των δ?ο λα?ν. Το μ?λο? του κοινο?, Γκο?ο Κο?ν, που συμμετε?χε στην εκδ?λωση, αν?φερε ?τι ?π?ντα σχεδ?αζε να π?ει τα παιδι? τη? να επισκεφτο?ν τη Σερβ?α και αυτ? η προβολ? εμβ?θυνε το ενδιαφ?ρον τη? για την εξερε?νηση του σερβικο? πολιτισμο??. Συμπλ?ρωσε ?τι ?ελπ?ζω ?τι θα υπ?ρχουν ?λο και περισσ?τερε? δραστηρι?τητε? πολιτιστικ?ν ανταλλαγ?ν αυτο? του ε?δου?, επιτρ?ποντα? σε περισσ?τερου? Κιν?ζου? φ?λου? να γνωρ?σουν τη Σερβ?α?.

   美女黄视频免费观看-1024国产基地永久免费-热99re久久精品这里都是免费-免费jlzzjlzz在线播放视频
   <dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
  2. <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
  3. <tbody id="aelkx"></tbody>
  4. <th id="aelkx"></th>
   1. <th id="aelkx"></th>